Informatie

Bedrijfsvoering investeringsplan

INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Hardware en software

422

488

-

-

Vervoermiddelen

56

55

66

-

Machines, apparaten en installaties

398

72

212

24

Inventaris en meubilair

657

14

17

-

Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen

1.533

629

295

24

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20