Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

x < 0,6

Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

  • Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
  • Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 *).
    Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20