Beleidsbegroting programma's

Onderwijs

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Voor- en vroegschoolse educatie is hierbij essentieel.
 • Voor elk kind is er een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
 • Op school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We faciliteren daarom cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
 • Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met uitdagende schoolpleinen die spel stimuleren.
 • Het is belangrijk om de jeugd op te leiden door de vraag naar technisch personeel voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.
 • We willen het aantal laaggeletterden verlagen.

Ambities

 • Wij willen dat kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Ruime voor- en vroegschoolse educatie is hiervoor essentieel. We zetten ons in om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk tegen te gaan en terug te dringen. Voor alle leeftijden hebben we aandacht om het aantal laaggeletterden in de gemeente te verlagen.
 • Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
 • Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021
 • Kadernota Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023
 • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2030
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 6.328
Baten € 2.142
Saldo € -4.186
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20