Informatie

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa

Jaarrek 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.817,0

1.750,1

1.683,2

1.616,3

1.549,5

1.482,6

Materiële vaste activa

88.859,0

90.610,4

90.610,4

90.610,4

90.610,4

90.610,4

Financiële vaste activa

17.800,1

17.796,1

17.791,9

17.787,6

17.783,1

17.780,5

Totaal vaste activa

108.476,1

110.156,6

110.085,6

110.014,4

109.943,0

109.873,5

Vlottende activa

Voorraden

7.790,4

-0,5

-4.384,5

-3.890,6

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

25.954,9

29.330,1

36.110,6

34.082,0

27.572,3

24.656,3

Liquide middelen

728,0

470,0

470,0

470,0

470,0

470,0

Overlopende activa

1.034,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

Totaal vlottende activa

35.507,6

30.799,6

33.196,1

31.661,5

29.042,3

26.126,3

Totaal generaal

143.983,7

140.956,2

143.281,7

141.675,8

138.985,3

135.999,7

(bedragen x € 1.000)

Passiva

Jaarrek 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.812,5

40.289,2

47.032,3

48.908,9

49.256,4

49.462,3

Voorzieningen

8.934,5

8.925,4

8.527,7

7.731,9

7.380,6

6.875,8

Vaste schulden met ooptijd > 1 jaar of langer

84.265,6

80.241,7

76.221,7

73.535,0

70.848,3

68.161,7

Totaal vaste passiva

133.012,7

129.456,2

131.781,7

130.175,8

127.485,3

124.499,7

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jaar

4.637,9

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

Overlopende passiva

6.333,1

6.500,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0

Totaal vlottende passiva

10.971,0

11.500,0

11.500,0

11.500,0

11.500,0

11.500,0

Totaal generaal

143.983,7

140.956,2

143.281,7

141.675,8

138.985,3

135.999,7

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20